Konserter 2019

Under 2019 kommer GMO Scandinavia uppmärksamma det faktum att Glenn Millers musik ännu spelas världen över under hans eget namn 75 år efter att han själv förolyckades. Detta har möjliggjorts genom Glenn Miller Productions, Inc. och fyra orkestrar i världen med exklusiva rättigheter att använda varumärket "Glenn Miller Orchestra". Tillsammans gör vi ca 600 framträdanden per år. Motsvarighet torde saknas i musikhistorien.

Konserter i februari, mars och april kommer spelas till hyllning för Glenn Millers musik: Utöver anekdoter ur Glenn Millers liv kommer orkesterledare Jan Slottenäs och orkestern att förklara och beskriva den sk Miller-klangen, musikens utformning, soundets uppkomst, konstruktion och betydelse samt ge sin förklaring till dess framgång.

Glenn Miller omkom i en flygolycka över Engelska Kanalen den 15 December 1944. Han hade då som USA:s populäraste storbandsledare och musikikon drygt två år tidigare lagt ned sin civila orkester för att istället som frivillig officer i armén kunna erbjuda ett moraliskt upprätthållande hos de inkallade soldaterna genom att spela sin musik direkt för dem. För ändamålet byggde Miller upp en ny orkester - The Army Air Force Orchestra. Orkestern förflyttades i juni 1944 till Storbritannien och turnerade från slutet av samma år på Kontinenten till andra världskrigets slut.

Under maj kommer GMO Scandinavia spela särskilda hyllningskonserter till Glenn Miller och The Army Air Force Orchestra, vilka i huvudsak kommer baseras på musik från den militära repertoaren.

Vårens avslutningskonsert äger rum i Berwaldhallen i Stockholm den 26 maj tillsammans med en 21 musiker stark stråksektion. Orkestern kommer då också att utökas med 1 horn, 1 extra trumpet, 1 extra trombon och 1 extra saxofon. Totalt blir vi 48 medverkande på scenen. Musiken kommer att framföras från de fantastiska musikarrangemangen som huvudsakligen skrevs av arrangörerna Jerry Gray och Norman Leyden och som numera mycket sällan spelas. Exempel på titlar ur programmet är "In The Gloaming", "With My Head In The Clouds", "Now I Know", "Symphony", "Begin The Beguine", "Victory Polka", "All I Do Is Dream Of You", "Holiday For Strings" och många fler...

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved. Glenn Miller Orchestra, Scandinavia.