Insamling till Röda Korset

Vid 2019 års julturné skedde en insamling till Röda Korsets hjälpverksamhet vid världens katastrofer, dels genom en egeninsamling från Glenn Miller Orchestra på Röda Korsets hemsida, dels via ett särskilt Swishnummer (Sverige), VIPPS-nummer (Norge) och dels via kontanter. Vi kan nu redovisa att denna insamling totalt inbringade 18.514 kr. Vår målsättning var betydligt högre, men Röda Korset tackar allra hjärtligast för vår insats och ditt bidrag.

redcrossbutton mindre

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved. Glenn Miller Orchestra, Scandinavia.