THE WORLD FAMOUS GLENN MILLER ORCHESTRA

Under ledning av Jan Slottenäs

Ännu efter mer än 75 år sedan Glenn Millers försvinnande spelas hans musik världen över! 

      unnamed           

 

P.g.a. Corona-krisen är vår verksamhet för närvarande vilande.

Copyright © 2021. All Rights Reserved. Glenn Miller Orchestra, Scandinavia.